กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงระหว่างผู้ป่วยเบาหวานมีแผลที่เท้ากับผู้ป่วยเบาหวานไม่มีแผลที่เท้า ในโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล