กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพบความผิดปกติในเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเล็กน้อยในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล