ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพบความผิดปกติในเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเล็กน้อยในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

ผู้แต่ง

  • Theeranuch Sreethurawanich, M.D. กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

คำสำคัญ:

ความยืดหยุ่นของแรงงาน, การจัดการกำลังคน, การลดต้นทุน, การจัดการความเสี่ยง, การบริหารจัดการแรงงานภายนอก

บทคัดย่อ

     Computed tomography (CT) scan of the brain is a good method of investigation to diagnose intracranial lesions. We studied signs, symptoms and past historical matters in minor head injury patients, that could related of abnormal fendings of CT. There are 260 patients for brain CT scan, mean age was 38.19 years, range from 2 to 83 years, 61.5 % were male and 38.5 % were female. 242 patients had risk factors. The positive brain CT scan was 57 patients. The factors are headache, vomiting, seizure, trauma above the clavicle, loss of consciousness or amnesia, age 60 years or older, drinking alcohol and use of anticoagulation. There are no risk factors, which correlated with intracranial lesion in brain CT scan. All positive brain CT scans had one risk factor at lest. We can use these risk factors for indication of brain CT scan in minor head injury and correlation with another clinical signs and symptoms for minor head injury.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-07