กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการฟอกเลือดต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเคมีต่างๆ ในเลือด และจำนวนเซลล์เม็ดเลือด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล