กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 โรงพยาบาลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล