ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 โรงพยาบาลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้แต่ง

  • Vararn Wangjitchien, M.D. โรงพยาบาลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

บทคัดย่อ

The objective of this study was to analyze factors related to glycemic control in non-insulin dependent diabetes mellitus patient. The population of this study were collected purposively from 185 patients that attend diabetic clinic at Ampawa hospital during October 1, 2007 to March 31, 2008. Data was collected from OPD cards and database system of Ampawa hospital. Data was analyzed by descriptive statistics, percentage and chi-square test. The result revealed that the study groups were male 61.1%, BMI > 25 = 52.4%, Cholesterol > 250 mg/dl = 27%, Triglyceride > 175 = 43.2%, FPG >130 mg/dl = 72.4%, oral drugs 75.1%, diet control 18.4%, insulin injection 6.5%, co-morbidity with hypertension 65.4%, co-morbidity with hyperlipidemia 73%, co-morbidity with ischemic heart disease 4.9%. The results of this study revealed that the factors that were significant related to glycemic control were : BMI (p = .008), appointment (p = .005). The factors that were related to the stability of glycemic level were : appointment (p = .005).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Vararn Wangjitchien, M.D., โรงพยาบาลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-17