กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เปรียบเทียบการให้ยาระงับปวดในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยให้เป็นครั้งๆ กับแบบผู้ป่วยควบคุมเอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล