กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในโรงพยาบาลสมุทรสาคร ในช่วงปี 2558 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF