กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของการใช้สมาธิบำบัดแบบ SKT ต่อระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล