กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการรักษาของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดย้ายเนื้อเยื่อและหลอดเลือดด้วยวิธีจุลศัลยกรรม ในโรงพยาบาลนครปฐม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF