กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อระดับน้ำตาลสะสม HbA1c ในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 โรงพยาบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล