กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความถูกต้องของกำลังเลนส์และระยะจุดศูนย์กลางเลนส์ของแว่นสายตายาวสำเร็จรูปราคาต่ำกว่า 100 บาท Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล