กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทำลายเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยสารละลายแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ ในขวดน้ำดื่มที่จำลองการติดเชื้อ: การทดลองแบบปกปิดข้อมูล 3 ฝ่าย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล