Return to Article Details เปรียบเทียบคุณภาพของภาพดิจิตอลในการแปลงภาพสไลด์ระหว่างเครื่องสแกนสไลด์ ความละเอียด 4,000 dpi กับการใช้วิธีถ่ายสำเนาภาพ ด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียด ๖ ล้านพิกเซล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy