กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบการประสานสัมพันธ์ของการเอื้อมและจับวัตถุขณะมีสิ่งกีดขวางระหว่างผู้สูงอายุและวัยรุ่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล