กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความน่าเชื่อถือภายในและระหว่างผู้ประเมินของกระบวนการวัดองศาการเคลื่อนไหวของหลังส่วนล่างโดยใช้เครื่องมือ BROM II Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล