กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณภาพชีวิตของการออกกำลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนในผู้สูงอายุบ้านทรายมูล จังหวัดยโสธร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล