กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาตำรับและประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออกผสมผงว่านนางคำและผงถ่านไม้ไผ่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล