กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบประสิทธิผลของตำรับน้ำมันมหาจักรกับ 1% ไดโคลฟีแนคเจล ลดอาการปวดในผู้ป่วยโรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 4 หลัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy