บทบรรณาธิการ

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-02-08
How to Cite
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. (2019). บทบรรณาธิการ. UBRU Journal for Public Health Research, 7(1). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/171187
Section
EDITORIAL NOTE