คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-12-29
How to Cite
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. (2020). คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. UBRU Journal for Public Health Research, 9(2). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/248359
Section
EDITORIAL NOTE