Practial Use of Non-Vitamin K Antagonist in Atrial Fibrillation

Authors

  • วิพัชร พันธวิมล พ.บ. หน่วยโรคหัวใจ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู พ.บ. หน่วยสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก

Abstract

ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่หรือ Non-vitamin K Antagonist (NOAC) ประกอบด้วยยาในกลุ่ม Direct Thrombin Inhibitor (Dabigatran) และ Factor Xa inhibitor (Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban) มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า NOAC สามารถป้องกันการเกิด Stroke ในผู้ป่วย Atrial Fibrillation ได้ไม่ต่างกับ Warfarin หรืออาจจะเหนือกว่า ข้อดีที่เด่นชัดกว่า Warfarin คือ ลดความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกในสมองและไม่ต้องเจาะเลือดดูระดับ INR1อย่างไรก็ตาม NOAC เป็นยาที่ออกฤทธิ์เร็วหมดฤทธิ์เร็วจำเป็นต้องกินยาอย่างเคร่งครัด หากลืมกินยาจะมีความเสี่ยงในการเกิด Stroke มากขึ้น American College of Cardiology (ACC) American Heart Association (AHA) Heart Rhythm Society (HRS)2 และ European Society of Cardiology (ESC)3แนะนำให้ใช้ NOAC เป็นตัวเลือกแรกหรือทดแทน Warfarin โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับการแข็งตัวของเลือดได้เข้าเป้า NOAC เป็นยากลุ่มใหม่ ประสบการณ์ใช้ยาในประเทศไทยยังไม่มากเท่า Warfarin ขนาดยา กลไกการออกฤทธิ์ คุณสมบัติทางเภสัชศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์กับยากลุ่มอื่น การจัดการกับภาวะเลือดออก รวมถึงการใช้ยาในกรณีเฉพาะต่างๆ เช่น การใช้ NOAC ร่วมกับยาต้านเกล็ดเลือดในผู้ป่วยหลังทำการซ่อมแซมหลอดเลือดหัวใจ การใช้ NOAC ในกรณีที่จำเป็นต้องทำการกลับจังหวะหัวใจ การใช้ NOAC ในกรณีที่ทำ AF ablation หรือ Left Atrial Catheter Ablation มีรายละเอียดที่แตกต่างจาก Warfarin วิพัชร พันธวิมล พ.บ.หน่วยโรคหัวใจ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจพีรพัฒน์ เกตุค้างพลู พ.บ.หน่วยสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอกPractical Use of Non-Vitamin K Antagonist in Atrial Fibrillationวิธีใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ในผู้ป่วยโรคหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ววิธีใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ในผู้ป่วยโรคหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วPractical Use of Non-Vitamin K Antagonist in Atrial Fibrillationแพทย์และพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องเรียนรู้ เพราะปัจจุบันมีการใช้ยา NOAC มากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ruff CT, Giugliano RP, Braunwald E, Hoffman EB, Deenadayalu N, Ezekowitz MD, Camm AJ, Weitz JI, Lewis BS, Parkhomenko A, Yamashita T, Antman EM. Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials. Lancet 2014; 383 : 955–962.

January CT, Wann LS, Calkins H, Chen LY, Cigarroa JE, Cleveland JC Jr, Ellinor PT, Ezekowitz MD, Field ME, Furie KL, Heidenreich PA, Murray KT, Shea JB, Tracy CM, Yancy CW. 2019 AHA/ACC/HRS focused update of the 2014 AHA/ ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial fibrillation: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Circulation. 2019; 139.

Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B,Castella M, Diener HC, Heidbuchel H, Hendriks J, Hindricks G, Manolis AS, Oldgren J, Popescu BA, Schotten U, Van Putte B, Vardas P, Agewall S, Camm J, Baron, Esquivias G, Budts W, Carerj S, Casselman F, Coca A, De Caterina R, Deftereos S, Dobrev D, Ferro JM, Filippatos G, Fitzsimons D, Gorenek B, Guenoun M, Hohnloser SH, Kolh P, Lip GY, Manolis A, McMurray J, Ponikowski P, Rosenhek R, Ruschitzka F, Savelieva I, Sharma S, Suwalski P, Tamargo JL, Taylor CJ, Van Gelder IC, Voors AA, Windecker S, Zamorano JL, Zeppenfeld K. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016; 37: 2893-2962.

Lip GY, Nieuwlaat R, Pisters R, Lane DA, Crijns HJ.Refining clinical risk stratification for predicting stroke and thromboembolism in atrial fibrillation using a novel risk factor-based approach: the euro heart survey on atrial fibrillation. Chest 2010 Feb; 137 (2): 263-72

Evidence based management of atrial fibrillation, Lip, G. H. from 54th St. Andrews Day Festival Symposium: Updates on Acute Medicine presented on 4 December 2014 at RCPE.

Lip GYH, Collet JP, Caterina R, Fauchier L, Lane DA, Larsen TB,Marin F, Morais J, Narasimhan C, Olshansky B, Pierard L, Potpara T, Sarrafzadegan N, Sliwa K, Varela G, Vilahur G, Weiss T, Boriani G, Rocca B; ESC Scientific Document Group. Antithrombotic therapy in atrial fibrillation associated with valvular heart disease: a joint consensus document from the European Heart Rhythm Association (EHRA) and European Society of Cardiology Working Group on Thrombosis, endorsed by the ESC Working Group on Valvular Heart Disease, Cardiac Arrhythmia Society of Southern Africa (CASSA), Heart Rhythm Society (HRS), Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), South African Heart (SA Heart) Association and Sociedad Latinoamericana de Estimulacion Cardiaca y Electrofisiologia (SOLEACE). Europace 2017; 19: 1757-1758.

Siontis KC, Zhang X, Eckard A, et al. Outcomes associated with apixaban use in end-stage kidney disease patients with atrial fibrillation in the United States. Circulation. 2018; 138: 1519-29.

Steffel J, Verhamme P, Potpara TS, Albaladejo P, Antz M, Desteghe L, Haeusler KG, Oldgre J, Reinecke H, RoldanSchilling V, Rowell N, Sinnaeve P, Collins R, Camm AJ, Heidbuchel H. The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation. Eur Heart J 2018 Apr 21; 39 (16): 1330-1393

Oldgren J, Steg PG, Hohnloser SH, Lip GY, Kimura T, Nordaby M, Brueckmann M, Kleine E, Ten Berg JM, Bhatt DL, Cannon CP. Dabigatran dual therapy with ticagrelor or clopidogrel after percutaneous coronary intervention in atrial fibrillation patients with or without acute coronary syndrome: a subgroup analysis from the RE-DUAL PCI trial. Eur Heart J 2019 May 14; 40 (19): 1553-1562

Connolly SJ, Crowther M, Eikelboom JW, Gibson CM, Curnutte JT, Lawrence JH, Yue P, Bronson MD, Lu G, Conley PB, et al. ANNEXA-4 Investigators. Full Study Report of Andexanet Alfa for Bleeding Associated with Factor Xa Inhibitors. N Engl J Med 2019 Apr 4; 380 (14): 1326-1335

Connolly S, Pogue J, Hart R, Pfeffer M, Hohnloser S, Chrolavicius S, Pfeffer M, Hohnloser S, Yusuf S. Clopidogrel plus aspirin versus oral anticoagulation for atrial fibrillation in the Atrial fibrillation Clopidogrel Trial with Irbesartan for prevention of Vascular Events (ACTIVE W): a randomised controlled trial. Lancet 2006; 367: 1903–1912.

Martin B. Leon, M.D., Donald S. Baim, M.D., Jeffrey J. Popma, M.D., Paul C. Gordon, M.D., Donald E. Cutlip, M.D., Kalon K.L. Ho, M.D., Alex Giambartolomei, M.D., Daniel J. Diver, M.D., David M. Lasorda, D.O., David O. Williams, M.D., Stuart J. Pocock, Ph.D., and Richard E. Kuntz, M.D. A Clinical Trial Comparing Three Antithrombotic-Drug Regimens after Coronary-Artery Stenting N Engl J Med 1998; 339: 1665-1671

Piccini JP, Jones WS. Triple therapy for atrial fibrillation after PCI. N Engl J Med 2017; 377: 1580–1582.

Renato D. Lopes, M.D., Ph.D., Gretchen Heizer, M.S., Ronald Aronson, M.D., Amit N. Vora, M.D., M.P.H., Tyler Massaro, Ph.D., Roxana Mehran, M.D., Shaun G. Goodman, M.D., Stephan Windecker, M.D., Harald Darius, M.D., Jia Li, Ph.D., Oleg Averkov, M.D., Ph.D., M. Cecilia Bahit, M.D., Otavio Berwanger, M.D., Ph.D., Andrzej Budaj, M.D., Ph.D., Ziad Hijazi, M.D., Ph.D., Alexander Parkhomenko, M.D., Ph.D., Peter Sinnaeve, M.D., Ph.D., Robert F. Storey, M.D., Holger Thiele, M.D., Dragos Vinereanu, M.D., Ph.D., Christopher B. Granger, M.D., and John H. Alexander, M.D., M.H.S.et al., for the AUGUSTUS Investigators. Antithrombotic Therapy after Acute Coronary Syndrome or PCI in Atrial Fibrillation N Engl J Med 2019; 380: 1509-1524

Chiang CE, Okumura K, Zhang S, Chao TF, Siu CW, Wei Lim T, Saxena A, Takahashi Y, Siong Teo W. 2017 consensus of the Asia Pacific Heart Rhythm Society on stroke prevention in atrial fibrillation. J Arrhythm 2017 Aug; 33 (4) : 345-367.

Cappato R, Ezekowitz MD, Klein AL, Camm AJ, Ma CS, Le Heuzey JY, Talajic . M, Scanavacca M, Vardas PE, Kirchhof P, Hemmrich M, Lanius V, Meng IL, . Wildgoose P, van Eickels M, Hohnloser SH; X-VeRT Investigators. Rivaroxaban vs. vitamin K antagonists for cardioversion in atrial fibrillation. Eur Heart J 2014; 35: 3346–3355.

Ezekowitz MD, Pollack CV, Sanders P, Halperin JL, Spahr J, Cater N, Petkun W, Breazna A, Kirchhof P, Oldgren J. Apixaban compared with parenteral heparin . and/or vitamin K antagonist in patients with nonvalvular atrial fibrillation undergoing cardioversion: rationale and design of the EMANATE trial. Am Heart J 2016; 179: 59–68.

Goette A, Merino JL, Ezekowitz MD, Zamoryakhin D, Melino M, Jin J, Mercuri MF, Grosso MA, Fernandez V, Al-Saady N, Pelekh N, Merkely B, Zenin S, Kushnir M, Spinar J, Batushkin V, de Groot JR, Lip GY. Edoxaban versus. enoxaparinwarfarin in patients undergoing cardioversion of atrial fibrillation . (ENSURE-AF): a randomised, open-label, phase 3b trial. Lancet 2016; 388: 1995–2003.

Nagarakanti, R. et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation: an analysis of patients undergoing cardioversion. Circulation 123, 131–136 (2011)

Calkins H, Hindricks G, Cappato R, Kim Y-H, Saad EB, Aguinaga L, Akar JG, Badhwar V, Brugada J, Camm J, Chen P-S, Chen S-A, Chung MK, Nielsen JC, Curtis AB, Wyn Davies D, Day JD, D’Avila A, de Groot NMS, Di Biase L, Duytschaever M, Edgerton JR, Ellenbogen KA, Ellinor PT, Ernst S, Fenelon G, Gerstenfeld EP, Haines DE, Haissaguerre M, Helm RH, Hylek E, Jackman WM, Jalife J, Kalman JM, Kautzner J, Kottkamp H, Kuck KH, Kumagai K, Lee R, Lewalter T, Lindsay BD, Macle L, Mansour M, Marchlinski FE, Michaud GF, Nakagawa H, Natale A, Nattel S, Okumura K, Packer D, Pokushalov E, Reynolds MR, Sanders P, Scanavacca M, Schilling R, Tondo C, Tsao H-M, Verma A, Wilber DJ, Yamane T. 2017 HRS/EHRA/ECAS/APHRS/SOLAECE expert consensus statement on catheter and surgical ablation of atrial fibrillation: executive summary. J Interv Card Electrophysiol 2017; 50: 1–55.

Apixaban compared to heparin/vitamin K antagonist in patients with atrial fibrillation scheduled for cardioversion: the EMANATE trial. Michael D Ezekowitz Charles V Pollack, Jr Jonathan L Halperin Richard D England Sandra VanPelt Nguyen Judith Spahr Maria Sudworth Nilo B Cater Andrei Breazna Jonas Oldgren Paulus Kirchhof. Eur Heart J. 2018 Aug 21; 39 (32): 2959-2971

Calkins H, Willems S, Gerstenfeld EP, Verma A, Schilling R, Hohnloser SH, Okumura K, Serota H, Nordaby M, Guiver K, Biss B, Brouwer MA, Grimaldi M. Uninterrupted dabigatran versus warfarin for ablation in atrial fibrillation. N Engl J Med 2017; 376: 1627–1636.

Cappato R, Marchlinski FE, Hohnloser SH, Naccarelli GV, Xiang J, Wilber DJ, . Ma CS, Hess S, Wells DS, Juang G, Vijgen J, Hugl BJ, Balasubramaniam R, De Chillou C, Davies DW, Fields LE, Natale A; VENTURE-AF Investigators. Uninterrupted rivaroxaban vs. uninterrupted vitamin K antagonists for catheter ablation in non-valvular atrial fibrillation. Eur Heart J 2015; 36: 1805–1811.

Kirchhof P, Haeusler KG, Blank B, De Bono J, Callans D, Elvan A, Fetsch T, Van Gelder IC, Gentlesk P, Grimaldi M, Hansen J, Hindricks G, Al-Khalidi HR, Massaro T, Mont L, et al. Apixaban in patients at risk of stroke undergoing atrial fibrillation ablation. Eur Heart J 2018 Aug 21; 39 (32): 2942-2955.

Hohnloser SH, Camm J, Cappato R, Diener HC, et al. Uninterrupted administration of edoxaban vs vitamin K antagonists in patients undergoing atrial fibrillation catheter ablation: Rationale and design of the ELIMINATE-AF study. Clin Cardiol 2018 Apr; 41 (4): 440-449.

Published

01-10-2019

How to Cite

1.
วิพัชร พันธวิมล พ.บ. หน่วยโรคหัวใจ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู พ.บ. หน่วยสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก. Practial Use of Non-Vitamin K Antagonist in Atrial Fibrillation. j dept med ser [Internet]. 2019 Oct. 1 [cited 2023 Feb. 5];44(5):16-22. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246637

Issue

Section

Featured Article