แนวทางใหม่ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

Authors

  • พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู พ.บ. สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์

Abstract

ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ (Cardiac Arrhythmia) คือ กลุ่มอาการที่มีอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติไม่สม่ำเสมอ (irregular) หรือสม่ำเสมอ (regular) โดยมีอัตราการเต้น 100 ครั้งต่อนาทีขึ้นไป (Tachycardia) และ อัตราการเต้นช้ากว่า 60 ครั้งต่อนาที (Bradycardia) ในบทความนี้จะเน้นเรื่องความรู้ใหม่ๆ ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาในภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Tachyarrhythmias) ผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติมาทำการตรวจรักษา โดยไม่มีอาการ (Asymptomatic) หรือมีอาการ (Symptomatic) ดังนี้ได้แก่อาการใจสั่น (palpitations), แน่นหน้าอก (chest discomfort), หน้าจะมืด (presyncope) วูบหมดสติ (syncope) หัวใจวายหยุดเต้น (Cardiac arrest) และในบางกรณีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดอัมพฤกษ์ (embolic stroke) และหัวใจวาย (congestive heart failure)2-3 ได้พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู พ.บ. สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์เรื่องเด่นประจำฉบับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrea Corrado, Gianni Gasparini, Antonio Raviee. Bradycardia. In: Jonathan S. Steinberg, Suneet Mittal, eds. The Basics Electrophysiology. 2nd ed. Baltimore: Wolter Kluwer; 2017. p. 3.

Jason G Andrade. The Clinical Cardiac Electrophysilogy Handbook. 1st ed. Minnesota: Cardiotext publishing; 2016. p. 194-195.

Peter J Zimetbaum, Mark E. Josephson. Practical Clinical Electrophysiology. 1st ed.Philadelphia: Wolters Kluwer; 2009. p.55.

Jason G Andrade. The Clinical Cardiac Electrophysiology Handbook. 1sted. Minnesota: Cardiotext publishing; 2016. P. 4.

Nira Varma, Suneet Mittal. Ambulatory Electrocardiographic Monitoring. In: Jonathan S. Steinberg, Suneet Mittal, eds. The Basics Electrophysiology. 2nd ed. Baltimore: Wolter Kluwer; 2017. p.205-215.

Michele Brignole, Angel Moya, Frederik J de Lange, Jean-Claude Deharo, Peery M Elliot, Alessandra Fanciulli, et al. Practical instructions for the 2018 ESC guidelines for the diagnosis and management of syncope. European heart Journal. 1 June 2018; issue 21: 43-80.

Suneet Mittal. Syncope. In: Jonathan S. Steinberg, Suneet Mittal, eds. The Basics Electrophysiology. 2nd ed. Baltimore: Wolter Kluwer; 2017. p.89-98.

Aman Chugh, Fred Moraday. Electrophysiologic testing: Indication and Limitations. In: Jonathan S. Steinberg, Suneet Mittal, eds. The Basics Electrophysiology. 2nd ed. Baltimore: Wolter Kluwer; 2017. p.137-156.

Freddy Del Carpio Munoz, Samuel J Asirvatham. Threedimensional Mapping of Cardiac Arrhythmias. In: Kartikeya Bhargava, Samuel J Asirvatham, eds. Practical Cardiac Electrophysiology. 1st ed. Philadelphia: Jaypee Brothers; 2017. p.149-167.

Sampath Gunda, Moustapha Atoui, Dhanunjaya Lakkireddy. Non-radiofrequency Source of Ablation. In: Kartikeya Bhargava, Samuel J Asirvatham, eds. Practical Cardiac Electrophysiology. 1st ed. Philadelphia: Jaypee Brothers; 2017. p.189-201.

Camm AJ, Lip GY, De Caterina R, Savelieva I, Atar D, Hohnloser SH, et al. Focused update of the ESC Guidelines for the management of Atrial Fibrillation. Europace. 2012; 14: 1385-1413.

Gregory N Beatch, Kiran Bhirangi, Steen Juul-Muller, Jorg Rustige. Efficacy and Safety of Vernakalant for Cardioversion of Recent-onset Atrial Fibrillation in the Asia-Pacific region: Aphase 3 Randomized Controlled trial. J cardiovasc Pharmacol. 2017; 69: 86-92.

Bharath M Reddy, Howard S Weintraub, Arthur Z Schwartzbard. Ranalozine A New Approach to Treating an Old problem. Tex Heart Inst J 2010; 37: 641-7.

Mohammed Ruzieh, Abdelmoniem Moustafa, Ebrahim Sabbagh, Mohammad M Karim, Saima Karim. Challenges in Treatment of Inappropriate Sinus Tachycardia. Current Cardiology Reviews. 2018: 14: 42-44.

David Chieng, Vince Paul, Russell Denman. Current Device Therapies for Sudden Cardiac Death Prevention-the ICD, Subcutaneous ICD and Wearable ICD. Heart, Lung and Circulation. 2019; 28: 65-75.

Camilla Normand, Cecilia Linde, Jagmeet Singh, Kenneth Dickstein. Indication for Cardiac Resynchronization Therapy. JACC: Heart failure. 2018; 6: 308-316.

Published

01-10-2019

How to Cite

1.
พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู พ.บ. สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์. แนวทางใหม่ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ. j dept med ser [Internet]. 2019 Oct. 1 [cited 2022 Oct. 1];44(5):23-31. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246638

Issue

Section

Featured Article