การประเมินผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน

Authors

  • ฐิตินันท์ อนุสรณ์วงศ์ชัย พ.บ. โรงพยาบาลเลิดสิน

Abstract

อุบัติการณ์การเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน พบมากในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงวัยหมดประจำเดือน จากหลายการศึกษาพบว่า เพศหญิงมีการเกิดกระดูกหักมากกว่าเพศชาย 3-5 เท่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน ได้แก่ อายุมากกว่า 70 ปี เพศหญิง โสด รายได้น้อย ภาวะทุพโภชนาการ หรือมีปัญหาด้านการเดิน เป็นต้น หากไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือรักษา มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักแม้ได้รับอุบัติเหตุที่ไม่รุนเเรง (fragility fracture หรือ osteoporotic fracture) ตำแหน่งที่เกิดการหักมักพบบริเวณข้อมือ กระดูกสันหลัง หรือกระดูกสะโพก หากไม่ได้รับการผ่าตัด ส่งผลให้ทุพพลภาพ นอนติดเตียง และเสียชีวิต

Downloads

Download data is not yet available.

References

Jerilynn C. Prior, Lisa Langsetmo, Brian C. Lentle, et al.Ten-year incident osteoporosis-related fractures in the population-based Canadian Multicentre Osteoporosis Study. Bone 2015;71:237-243.

Anusornvongchai T. Risk factors of older people with hip fracture in Lerdsin hospital. Journal of the department of medical services 2561;43(3):56-59.

Faryal M. and Ernesto C.. Secondary osteoporosis: pathophysiology and management. Eur J Endocrinol 2016; 173(3): R131-R151.

Sucharitpongpan W, Darahonngsataporn N, Saloa S, et al. Epidemiology of fragility hip fractures in Nan, Thailand. Osteoporosis and sarcopenia 2019

Published

01-07-2019

How to Cite

1.
ฐิตินันท์ อนุสรณ์วงศ์ชัย พ.บ. โรงพยาบาลเลิดสิน. การประเมินผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน. j dept med ser [Internet]. 2019 Jul. 1 [cited 2022 Aug. 19];44(4):13-5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246685

Issue

Section

Featured Article