แผ่นแปะ microneedle ชนิดละลาย (Dissolving Microneedle Patch): เทคโนโลยีแห่งอนาคต ในการรักษาริ้วรอยบริเวณหางตา

Authors

  • พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์

Abstract

ตั้งแต่ช่วงปี 2013 เป็นต้นมา ได้มีการทดสอบทางคลินิกที่ใช้ dissolving microneedle patch ที่ประกอบด้วยสารที่มีฤทธิ์ฟื้นฟูและชะลอวัยของผิวหนังหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น retinyl retinoate6, ascorbic acid7, adenosine8-9, hyaluronic acid10 และ epidermal growth factor11 ผลจากการศึกษาในกลุ่มทดสอบพบว่าการใช้ dissolving microneedle patch ที่มีส่วนประกอบของสารต่างๆ ข้างต้นสามารถช่วยลดริ้วรอยบริเวณหางตาได้ ในงานตีพิมพ์จากประเทศเกาหลีใต้ Choi10 ได้ทำการศึกษาแบบสุ่มโดยการใช้ dissolving microneedle patch ด้วยสาร hyaluronic acid สำหรับรักษาริ้วรอยบริเวณหางตาเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยใช้แผ่นแปะเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใช้สาร hyaluronic acid ชนิดทา พบว่าในกลุ่มแผ่นแปะมีริ้วรอยที่หางตาลดลงและมีความยืดหยุ่นของผิวหนังเพิ่มขึ้นจากการวัดด้วยเครื่องมือจำเพาะเมื่อเทียบกับกลุ่มที่รักษาด้วยสารชนิดทา แต่ทว่าจนถึงปัจจุบันยังมีการศึกษาจำนวนน้อยมากที่เป็นการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized Controlled Trial) ทำให้หลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยยังมีอยู่น้อย อย่างไรก็ดี ด้วยข้อดีของ dissolving microneedle patch ดังที่กล่าวไปข้างต้น ทำให้เทคโนโลยีนี้เป็นที่จับตาเป็นอย่างมากในตลาดผลิตภัณฑ์ความงามและมีแนวโน้มที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง ซึ่งขณะนี้บริษัทจากประเทศญี่ปุ่นได้นำ MicroHyala® ซึ่งเป็น dissolving microneedle patch สำหรับใช้ในการรักษาริ้วรอยออกมาสู่ท้องตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นที่น่าสนใจว่าการใช้แผ่นแปะ microneedle จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการนำส่งเปปไทด์และโปรตีนที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ได้ ซึ่งสารเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้เพิ่มมากขึ้นสำหรับเป็นส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์รักษาริ้วรอยชนิดทา ในอนาคตอาจมีการนำสารโมเลกุลใหญ่ต่างๆ มาเป็นส่วนประกอบของ dissolving microneedle patch เพื่อเพิ่มทางเลือกในการฟื้นฟูและชะลอวัยแก่ผิวหนัง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ita K. Dissolving microneedles for transdermal drug delivery: Advances and challenges. Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie. 2017;93:1116-27.

Hirobe S, Azukizawa H, Matsuo K, Zhai Y, Quan YS, Kamiyama F, et al. Development and clinical study of a self-dissolving microneedle patch for transcutaneous immunization device. Pharmaceutical research. 2013;30:2664-74.

Leone M, Monkare J, Bouwstra JA, Kersten G. Dissolving Microneedle Patches for Dermal Vaccination. Pharmaceutical research. 2017;34:2223-40.

Ramaut L, Hoeksema H, Pirayesh A, Stillaert F, Monstrey S. Microneedling: Where do we stand now? A systematic review of the literature. Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS. 2018;71(1):1-14.

Rzhevskiy AS, Singh TRR, Donnelly RF, Anissimov YG. Microneedles as the technique of drug delivery enhancement in diverse organs and tissues. Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society. 2018;270:184-202.

Kim M, Yang H, Kim H, Jung H, Jung H. Novel cosmetic patches for wrinkle improvement: retinyl retinoate and ascorbic acid-loaded dissolving microneedles. International journal of cosmetic science. 2014;36(3):207-12.

Lee C, Yang H, Kim S, Kim M, Kang H, Kim N, et al. Evaluation of the anti-wrinkle effect of an ascorbic acid-loaded dissolving microneedle patch via a double-blind, placebocontrolled clinical study. International journal of cosmetic science. 2016;38:375-81.

Kang G, Tu TNT, Kim S, Yang H, Jang M, Jo D, et al. Adenosine-loaded dissolving microneedle patches to improve skin wrinkles, dermal density, elasticity and hydration. International journal of cosmetic science. 2018;40:199-206.

Kang G, Kim S, Yang H, Jang M, Chiang L, Baek JH, et al. Combinatorial application of dissolving microneedle patch and cream for improvement of skin wrinkles, dermal density, elasticity, and hydration. Journal of cosmetic dermatology. 2018.

Choi SY, Kwon HJ, Ahn GR, Ko EJ, Yoo KH, Kim BJ, et al. Hyaluronic acid microneedle patch for the improvement of crow’s feet wrinkles. Dermatologic therapy. 2017;30(6).

Ha JM, Lim CA, Han K, Ha JC, Lee HE, Lee Y, et al. The Effect of Micro-Spicule Containing Epidermal Growth Factor on Periocular Wrinkles. Annals of dermatology. 2017;29:187-93.

Pahwa M, Pahwa P, Zaheer A. “Tram track effect” after treatment of acne scars using a microneedling device. Dermatologic surgery : official publication for American Society for Dermatologic Surgery [et al]. 2012; 38 (7 Pt 1) : 1107-8.

Soltani-Arabshahi R, Wong JW, Duffy KL, Powell DL. Facial allergic granulomatous reaction and systemic hypersensitivity associated with microneedle therapy for skin rejuvenation. JAMA dermatology. 2014;150:68-72.

Published

01-06-2019

How to Cite

1.
พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์. แผ่นแปะ microneedle ชนิดละลาย (Dissolving Microneedle Patch): เทคโนโลยีแห่งอนาคต ในการรักษาริ้วรอยบริเวณหางตา. j dept med ser [Internet]. 2019 Jun. 1 [cited 2022 Aug. 15];44(3):9-10. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246761

Issue

Section

Featured Article

Most read articles by the same author(s)