สถาบันมะเร็งแห่งชาติผู้นำการบริการทางการแพทย์ผ่าน “NCI Easy” Application

Authors

  • จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ พ.บ., สุดธินีย์ ทองจันทร์ ศศ.ม. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Abstract

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การส่งข้อมูลข่าวสารทำได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายช่องทาง ระบบการสื่อสารแบบไร้สายรวมทั้งระบบ 4G หรือ LET เป็นเทคโนโลยี การสื่อสารในยุคมัลติมิเดียที่สามารถส่งผ่านข้อมูลด้วยอัตราความเร็วที่สูงและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย แอปพลิเคชันที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ในปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน เพราะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้อย่างกระชับและฉับไว ทำให้มีองค์กรภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน รวมทั้งองค์กรภาครัฐ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ให้ระบบบริการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและประชาชนและในขณะเดียวกันช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้นด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

References

กองบริหารสาธารณสุข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายปีงบประมาณ 2563 [เข้าถึงเมื่อ. 30 มกราคม 2563. เข้าถึงจาก https://phdb.moph.go.th/main/index/detail/30270]

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. คู่มือการให้บริการประชาชน [เข้าถึงเมื่อ. 30 มกราคม 2563. เข้าถึงจาก http://www.nci.go.th/nci_easy/mobile/index.html#p=1]

เอคาเทรินา วอลเตอร์ แปลโดย ดร.พิมพ์ใจ สุรินทรเสรี. คิดแบบอัจฉริยะ มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก (Think LikeZuck) ห้าเคล็ดลับธุรกิจของสุดยอด ซีอีโอแห่งเฟชบุ๊ก. กรุงเทพฯ. Nation book, 1470; 2556

Published

04-01-2021

How to Cite

1.
จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ พ.บ., สุดธินีย์ ทองจันทร์ ศศ.ม. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. สถาบันมะเร็งแห่งชาติผู้นำการบริการทางการแพทย์ผ่าน “NCI Easy” Application. j dept med ser [Internet]. 2021 Jan. 4 [cited 2022 Sep. 25];45(3):5-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/248564

Issue

Section

Featured Article