Contact

ชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย
ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Principal Contact

เภสัชกรสมสุข สัมพันธ์ประทีป
ชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย
Phone 099 3560022

Support Contact

เภสัชกรหญิงฐิติพร อินศร
Phone 0894230010