Laser prostatectomy

Authors

  • สาธิต ศิริบุญฤทธิ์ หน่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Abstract

ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตซึ่งมีข้อบ่งชี้นั้น มีการรักษาได้หลากหลายวิธี laser เป็นตัวเลือกหนึ่งซึ่งถูกนำมาใช้ในการรักษา ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีlaser จึงถูกนำมาใช้ในการรักษา outlet obstruction ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้มีการนำ laser เข้ามาใช้ในการรักษาต่อมลูกหมากโตเมื่อมีข้อบ่งชี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งได้ก่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-06-01

How to Cite

ศิริบุญฤทธิ์ ส. (2014). Laser prostatectomy. Insight Urology, 35(1), 38–45. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJU/article/view/63061

Issue

Section

Review article