ทบทวนความรู้ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเงื่อนไขของการปฏิวัติ ในศตวรรษที่ 20 (Review Body of Knowledge on Political Change and Conditions of Revolution)

Main Article Content

ศิวัช ศรีโภคางกุล (Siwach Sripokangkul)

Abstract

                   ในช่วงศตวรรษที่ 20 หัวข้อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเงื่อนไขการปฏิวัติ เป็นที่สนใจเป็นอย่างยิ่งในกลุ่มผู้เรียนวิชาการเมืองเปรียบเทียบและการพัฒนาทางการเมือง บทความวิชาการนี้จึงพยายามทบทวนองค์ความรู้ด้วยการเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเริ่มจากการกล่าวถึงการปฏิรูปและการปฏิวัติ จากนั้นกล่าวถึงความหมาย คุณลักษณะและเงื่อนไขการปฏิวัติ ผ่านมุมมองทางระบบราชการ แนวคิดการพัฒนาชนชั้นกระฎุมพี ทฤษฎีกระบวนการทำให้ทันสมัยและโครงสร้างรัฐนิยม ผ่านนักทฤษฎีชื่อดังจำนวนหนึ่ง ที่มีผลงานในช่วงศตวรรษที่ 20  อาทิเช่น แมกซ์ เวเบอร์ แบริงตัน มัวร์ เอริค โวฟ์ ซามูเอล ฮันติงตัน ชาร์ล ทิลลี เธดา สคอกโพล เคย์ เอลเลน ทริมเบอร์เกอร์ แจค โกลด์สโตน เป็นต้น


 


                  The topic of political change and conditions of revolution had been highly interested in the 20 century especially who studied in comparative politics and political development subjects. This academic article tries to review body of such knowledge by begin explaining the differences between reform and revolution, then the author identifies meaning, characteristics and conditions of revolution.  The author classifies revolution through bureaucracy perspectives,     bourgeois developmentม modernization and statism from many great thinkers such as Max Weber, Barrington Moore, Eric Wolf, Samuel Huntington, Charles Tilly, Theda Skocpol, Kay Ellen Trimberger, Jack Goldstone etc.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ