สารบัญ

Authors

  • Suthat Chottanapund

Abstract

กองบรรณาธิการ

i-ii

คำนำ วารสารฉบับที่  1  ปี 2561

    Sutdhachit Linananda

คำนำ

การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

   Pol. Maj. Gen. Chumsak Pruksapong

1-3

สภาวะเส้นเลือดขอด

    Suthinee Sukonthamas

4-47

การศึกษาย้อนหลังประสิทธิผลการผ่าตัดภาวะไส้เลื่อนในโรงพยาบาลพัทลุง 

    Suttiruck Buakaew

48-63

Downloads

Published

2020-08-08

How to Cite

Chottanapund, S. (2020). สารบัญ. Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King, 3(1). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/243702