ศัลยศาสตร์ปริทัศน์

Authors

  • Pol. Maj. Gen. Chumsak Pruksapong

Abstract

การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคที่ผู้ชายทั่วโลกกลัวและให้ความสนใจอยากรู้อยากเห็นว่าจะจัดการกับมันอย่างไร ข้อมูลที่สหรัฐอเมริกาสรุปได้ว่าความเสี่ยงชั่วชีวิตของการได้รับวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในชาวอเมริกันจะตก 13% แต่ความเสี่ยงชั่วชีวิต (Lifetime Risk)ของการตายจากมะเร็งต่อมลูกหมากมีเพียง 2.5% โดยที่อายุมัธยฐาน (Median Age)ของการตายจากมะเร็งดังกล่าวนี้อยู่ที่ 80 ปี และปรากฏว่ามีผู้ชายทั่วโลกจำนวนมากเลยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากโดยไม่เคยรู้สึกว่ามีอาการอะไร ซึ่งถ้าหากไม่มีการตรวจคัดกรองก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคนี้ ส่วนชายผิวดำชาวอเมริกันที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชายทั่วไป

Downloads

Published

2020-08-08

How to Cite

Pruksapong, P. M. G. C. (2020). ศัลยศาสตร์ปริทัศน์. Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King, 3(1). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/243704