ศึกษารูปแบบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในห้องตรวจฟลูออโรสโคปี แบบดิจิตอล กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

Authors

  • ประทีป เคลือบพ่วง กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

DOI:

https://doi.org/10.1016/hscr.v36i2.252162

Keywords:

Scatter ray, Fluoroscopy

Abstract

Abstract

Introduction : The special case of x-ray fluoroscopy was detected the some organ such as alimentary, reproductive system etc. technician and others must worked around x-ray table and protected from scatter ray. Studied from manuals of x-ray fluoroscopy for scatter ray around table x-ray and gaved knowledge about scatter ray

Objective : For studied pattern for technician and others in digital fluoroscopy Uttaradit hospital

Methods : Studied pattern for technician and others before and after gaining knowledge about scatter ray by observation wore with radiation protection.

Results : 1. After gaining knowledge of scatter ray, technician and others were significantly better wore with complete radiation protection than before gaining knowledge.

  1. After gaining knowledge of scatter ray, technician and others were significantly better at standing in positions with less scatter ray than before gaining knowledge.

Conclusions : Technician and others in fluoroscopy room changed behaviors by wore with complete radiation protection and reduced or avoided high scatter ray area.

Keywords : Scatter ray, Fluoroscopy

Downloads

Download data is not yet available.

References

เอกสารอ้างอิง
1. อภิชัย มงคล : บทความกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์; เตือนบุคลากรการแพทย์ที่ใช้เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปีเป็นเวลานาน เสี่ยงรับรังสีสูงและอาจเป็นมะเร็งได้ ; 2557 เข้าถึงเมื่อ 17/2/2564 , (http://www.dmsc.moph.go.th/dmscnew_old/news_detail.php?cid=1&id=209)
2. Scatter Radiation ; home ALARA , https://sites.google.com/a/maricopa.edu/radiation-protection-for-the-x-ray-technologist/technologist-protection/scatter-radiation. เข้าถึงเมื่อ 17/2/2564
3. ศุภวิทู สุขเพ็ง ; การวัดปริมาณรังสีเอกซ์ จากการตรวจวินิจฉัยและแนวทางการใช้รังสีอย่างเหมาะสม;. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร: พิมพ์ครั้งที่ 1; 2559
4. Operation manual for remote control R/F system ZEXIRA Model DREX-ZX80; Toshiba medical system 2012, P 103

Downloads

Published

2021-12-14

How to Cite

1.
เคลือบพ่วง ป. ศึกษารูปแบบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในห้องตรวจฟลูออโรสโคปี แบบดิจิตอล กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์. HSCR [Internet]. 2021 Dec. 14 [cited 2023 Dec. 12];36(2):1-12. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/hscr/article/view/252162

Issue

Section

Original Articles (นิพนธ์ต้นฉบับ)