เปิดรับบทความลงตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีที่ 4

2019-08-15
announcement2tn2.jpg

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีที่ 4 <2565> (ไม่มีค่าใช้จ่ายการส่งบทความ) โดยสามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้เขียนสามารถอ่านคำแนะนำและขัันตอนการส่งบทความได้ที่ คำแนะนำผู้เขียน (pdf) และอ่านรายละเอียดการเตรียมเอกสารการส่งได้ที่ ส่งบทความ