เรื่องเล่า..ความสำเร็จของการลดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ที่ได้รับการฉายแสง

Main Article Content

สิริรัตน์ อินสอน

Abstract

งานประจำที่ซ้ำๆจำเจ หากเราเห็นปัญหาและพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และความร่วมแรงร่วมใจของทีม จะเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นความสนุกท้าทายและความภูมิใจเมื่อความปลอดภัยเกิดขึ้นแก่ผู้ป่วย เรื่องเล่านี้เป็นตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากต่อม “เอ๊ะ” การสังเกตปัญหา การแสดงความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน การรับฟังของหัวหน้า การสื่อสารระหว่างทีม การสร้างแรงจูงใจด้วยการทำให้ทีมเห็นความสำคัญของปัญหาก่อนลงมือปฏิบัติ ความช่วยเหลือแบ่งปันหน้าที่ในทีมทุกคน การกำกับติดตามดูแล และการประเมินผลลัพธ์ ส่งผลลดอัตราการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ (mucositis) ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการฉายแสงได้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อินสอน ส. (2018). เรื่องเล่า.ความสำเร็จของการลดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ที่ได้รับการฉายแสง. Vajira Nursing Journal, 19(1), 42–44. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/138967
Section
miscellaneous