ยาต้านไวรัสที่กำลังอยู่ในกระบวนการวิจัย เพื่อใช้รักษาโรค COVID- 19

Authors

  • สืบสาย คงแสงดาว ศูนย์วิจัยชีวะโมเลกุล โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงาธารณสุข

Abstract

โดยปกติ การติดเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดส่วนมาก เชื้อไวรัสจะถูกกำจัดโดยระบบภูมิคุ้มกัน addaptive immunity (antibody IgM, IgG) ใน 1-2 สัปดาห์ไม่ต้องกินยา ผู้ป่วยที่ระบบภูมิคุ้มกันปกติก็มักจะหายเองได้สำหรับไวรัสโรคไข้หวัดทั่วๆ ไป (รูปที่1)แต่เนื่องจาก SARS-CoV-2 มีการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน innate immunity (cytotoxic T cell) ที่รุนแรง จึงมีการอักเสบรุนแรง และบางคนไม่สามารถสร้าง adaptive immunity (protective antibody) ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากที่มีการอักเสบรุนแรงทำให้ COVID-19 มีความรุนแรงและอัตราการตายสูงกว่าโรคไข้หวัดทั่วไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chu CM. Role of lopinavir/ritonavir in the treatment of SARS: initial virological and clinical findings Thorax; 2004.

Bin C, Yeming W, Danning W, Wen L, Jingli W, Guohui F, et al. A Trial of Lopinavir–Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19. NEJM. 2020 Mar 18. DOI: 10.1056/NEJMoa2001282

Chang C, Jianying H, Zhenshun C, Jianyuan W, Song C, Yongxi Z, et.al. Favipiravir versus Arbidol for COVID-19: A Randomized Clinical Trial doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.17.20037432 onlinepublished at https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.17.20037432v2

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563 https://www.dms.go.th/25630324211243PM_25630321172748PM_21 March 2020 CPG COVID -19 FINALversion 16.15.pdf

Johnson and Johnson /Janzen pharmaceutical company anouce: Lack of evidence to support use of darunavir-based treatments for SARS-CoV-2 https://www.jnj.com/lack-of-evidence-to-supportdarunavir-based-hiv-treatments-for-coronavirus

Qingxianb C, Minghui Y, Dongjing L, Jun C, Dan S, Junxia X, et al. Experimental Treatment with Favipiravir for COVID-19: An Open-Label Control Study (online published at https://doi.org/10.1016/j.eng.2020.03.007)

Chang C, Jianying H, Zhenshun C, Jianyuan W, Song C, Yongxi Z, et al. Favipiravir versus Arbidol for COVID-19: A Randomized Clinical Trial doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.17.20037432online published at https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.17.20037432v2

Gautret P, Lagier JC, Parola P, Hoang VT, Meddeb L, Mailhe M, et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an openlabel non-randomized clinical trial. Int J Antimicrob Agents. 2020 Mar 20: 105949. doi:10.1016/j.ijantimicag.2020.105949.

Kongsaengdao S. Various Combinations of Protease Inhibitors, Oseltamivir, Favipiravir, and Hydroxychloroquine for Treatment of COVID-19: A Randomized Control Trial (THDMS-COVID19) https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04303299

Yueping L , Zhiwei X, Weiyin L, Weiping C, Chunyan W, Yujuan G, et al. An exploratory randomized, controlled study on the efficacy and safety of lopinavir/ritonavir or arbidol treating adult patients hospitalized with mild/moderate COVID-19 (ELACOI). Medrxiv. 2020 Mar 23: doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.19.20038984

Atipornwanich K, Akksilp S, Sawanpanyalert N, Kongsaengdao S. Combination of lopinavir and ritonavir with high-dose oseltamivir in the treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19) In press.

Published

30-03-2020

How to Cite

1.
คงแสงดาว ส. ยาต้านไวรัสที่กำลังอยู่ในกระบวนการวิจัย เพื่อใช้รักษาโรค COVID- 19. j dept med ser [Internet]. 2020 Mar. 30 [cited 2022 Oct. 5];45(1):5-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/244735

Issue

Section

Case Report