นโยบายสุขภาพที่เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์

Authors

  • นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาและรับรองหลักสูตรการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

Abstract

การนำผลิตภัณฑ์กัญชามาใช้ทางการแพทย์ จำเป็นต้องคำนึงถึง ความปลอดภัยและประสิทธิผลที่ได้ รวมถึงความเป็นธรรมในการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

Downloads

Published

01-02-2019

How to Cite

1.
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาและรับรองหลักสูตรการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์. นโยบายสุขภาพที่เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์. J DMS [Internet]. 2019 Feb. 1 [cited 2024 Apr. 17];44(1):10-2. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246889

Issue

Section

Featured Article