Vol. 44 No. 1 (2019): January-February

					View Vol. 44 No. 1 (2019): January-February

สวัสดีครับ วารสารกรมการแพทย์ฉบับนี้ มาพร้อมกับความเข้มข้นของเนื้อหาที่อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ที่กำลังโด่งดังและอยู่ในความสนใจของสังคมทุกภาคส่วนฉบับนี้ เรามาสนทนากับ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงคนสำคัญของกรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข ผ่านคอลัมน์ Hall of Fame ซึ่งนอกจากท่านจะเป็นนักบริหารมืออาชีพแล้ว ท่านยังมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งดึงศักยภาพของบุคลากรอันมีคุณค่าของกรมการแพทย์ให้ก้าวออกมาร่วมกันปฏิรูปองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของทุกภาคส่วนอย่างชาญฉลาด โดยยังรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการงานได้อย่างน่าทึ่งขณะเดียวกัน เรื่องเด่นประจำฉบับนี้โฟกัสไปที่การใช้กัญชาทางการแพทย์ อย่างรอบด้าน ตั้งแต่เรื่องของนโยบายสุขภาพที่เกี่ยวกับการการใช้กัญชาทางการแพทย์โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ที่ท่านวางแนวทางการพัฒนาในเรื่องนี้ไว้ให้อย่างชัดเจน เรื่องคำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแนวทางของกรมการแพทย์โดยตรง ส่วนคอลัมน์ประจำก็ยังคงอัดแน่น ครบครันเช่นเคย พบกันใหม่ ฉบับหน้า สวัสดีครับ

นพ.อากาศ พัฒนเรืองไล บรรณาธิการ

Published: 01-02-2019

Featured Article

Original Article