การบูรณะฟันที่เกิดการแตกหักของส่วนตัวฟันและรากฟันโดยการรักษาแบบสหสาขา : รายงานผู้ป่วย

Authors

  • Vichathai W

Abstract

การแตกหักของตัวฟันและรากฟันลงไปใต้เหงือก (subgingival defect) สามารถพบได้ทั้งในฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้ว หรือในฟันที่ยังมีชีวิตและมีการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งการแตกหักลักษณะดังกล่าวมีความยากในการบูรณะเพื่อให้ได้ความสวยงามดังเดิมโดยเฉพาะบริเวณที่ต้องการความสวยงาม เช่น บริเวณฟันหน้าบน ที่ต้องให้ความสนใจกับระดับเหงือกที่ต้องกลมกลืนและสมมาตรกับฟันข้างเคียงการพยายามบูรณะฟันดังกล่าวร่วมกับการผ่าตัดเหงือกเพื่อทำให้ตัวฟันยาวขึ้น (crown lengthening) เพียงอย่างเดียว อาจทำให้เกิดปัญหาขอบเหงือกต่างระดับ ขาดความสวยงาม ดังนั้นการใช้ความรู้สหสาขาในการบูรณะฟันในกรณีดังกล่าวสามารถทำให้การบูรณะฟันมีความสวยงามและประสบความสำเร็จมากขึ้น โดยรายงานผู้ป่วยนี้ได้นำเสนอวิธีการบูรณะฟันซี่ 11 ที่รักษาคลองรากฟันแล้ว แต่ไม่ได้ใส่เดือยฟันและทำครอบฟัน ต่อมาเกิดการแตกหักของตัวฟันและรากฟัน จากการกัดแทะของแข็งโดยใช้ฟันหน้าบน โดยประกอบด้วย 1) การรักษาคลองรากฟันใหม่ซ้ำ 2) การทำเดือยฟันและครอบฟันชั่วคราวเพื่อความสวยงาม 3) การดึงฟันขึ้นมาโดยวิธี orthodontic extrusion 4) การผ่าตัดเหงือกเพื่อทำให้ตัวฟันยาวขึ้น (crown lengthening) เพื่อปรับระดับขอบเหงือกให้สมมาตรกับฟันข้างเคียง 5) ทำครอบฟันเพื่อให้ได้ความสวยงาม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Goodacre CJ, Spoolnik KJ. The prosthodontic management of endodontically treated teeth: A literature review. Part II. Maintaining the apical seal. J Prosthodont 1995; 4:51-3.

Sheet CE. Dowel and core foundations. J Prosthet Dent 1970; 23:58-65.

Harper RH, Lund MR. Treatment of the pulpless tooth during post and core contruction. Oper Dent 1976; 1:55-60.

Mondelli J, Piccino AC, Berbert A. An acrylic resin pattern for a cast dowel and core. J Prosthet Dent 1971; 25:413-7.

Standlee JP,Caputo M, Handson EC. Retention of endodontic dowels: effect of cement ,dowel length and design. J Prosthet Dent 1978; 39:400-5.

Silverstein WH. Reinforcement of weakened pulpless teeth. J Prosthet Dent 1964; 14:372-81.

Sorensen JA, Martinoff JT. Clinically significant factors in dowel design. J Prosthet Dent 1984; 52:28-34.

Stankiewicz NR, Wilson PR. The ferrule effect: a literature review. Int Endod J 2002; 35: 575-581.

Sorensen JA, Engelman MJ. Ferrule design and fracture resistance of endodontically treated teeth. J Prosthet Dent 1990; 63:529-36.

Nevins M, Skurow HM. The intracrevicular restorative margin, the biologic width, and the maintenance of the gingival margin. Int J Periodontics Restorative Dent 1984; 4:30-49.

Parma-Benfenali S, Fugazzoto PA, Ruben MP. The effect of restoration margins on the postsurgical development and nature of the periodontium. Part I. Int J Periodontics realignment procedures: Methods for reclaiming nonrestorable teeth. J Am Dent Assoc 1986; 112:345-8.

Padbury Jr A, et al. Interactions between the gingiva and the margin of restorations. J Clin Perio 2003; 30:379-385.

Fugazzotto PA, Parma-Benfenati S. Pre-prosththetic periodontal considerations. Crown length and biologic width. Quintessence Int 1984; 12:1247-56.

Freeman B. The biologic width periodontal-restorative considerations. Univ Tor Dent J 1990; 3:32-3.

Gargiulo Aw, et al. Dimensions and relations of the dentogingival junction in humans. J Perio 1961; 32:261-267.

Bach N,Baylard JF,Voyer R. Orthodontic extrusion: Periodontal considerations and applications. J Can Dent Assoc 2004; 70:775-80.

Sterr N, Becker A. Forced eruption: Biological and clinical considerations. J Oral Rehabil 1980; 7:395-402.

Bragger U, et al. Surgical crown lengthening of the clinical crown. J Clin Perio 1992; 19:58-63.

Saunders WP, Saunders EM. Coronal leakage as a cause of failure in root-canal therapy: a review. Dental Traumatology 1994; 10 (3) :105-108.

Ying Chun Sun, Ying Li, Jian Tong, and Ping Gao. An i nterdisciplinary approach to treat crown-root-fractured tooth. Niger Med J. 2013 July-Aug; 54 (4): 274-277.

Downloads

Published

01-02-2019

How to Cite

1.
Vichathai W. การบูรณะฟันที่เกิดการแตกหักของส่วนตัวฟันและรากฟันโดยการรักษาแบบสหสาขา : รายงานผู้ป่วย. j dept med ser [Internet]. 2019 Feb. 1 [cited 2023 Dec. 10];44(1):157-62. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/247043