นวัตกรรมทางการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ: การพัฒนาเชิงระบบในการดูแลแผลกดทับ

  • ศิริลักษณ์ ศิริปัญญวัฒน์
  • สุวลีย์ พยุงกิจสมบัติ
  • ธีรนันท์ สิงห์เฉลิม
  • นันทพร แสนศิริพันธ์
  • อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
Keywords: การสร้างเสริมสุขภาพ, นวัตกรรมทางการพยาบาล, แบบประเมิน, สิ่งประดิษฐ์หมอน 30 องศา, แนวปฏิบัติทางคลินิก

Abstract

          การสร้างเสริมสุขภาพ คือ กระบวนการที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนมีความสามารถในการควบคุม และ ปรับปรุงสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น การขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ ประชาชน จำเป็น ต้องมีองค์ความรู้ที่ได้จากการผลลัพธ์ของการปฏิบัติที่เป็นเลิศ บทความนี้กล่าวถึงการพัฒนานวัตกรรมทางการ พยาบาลเชิงระบบในการดูแลแผลกดทับเป็นผลลัพธ์ที่บ่งชี้คุณภาพการพยาบาล ซึ่งเกิดจากความกระตือรือร้นของทีมพยาบาลที่ต้องการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลให้มีคุณภาพ และต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ซึ่ง นวัตกรรมทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแผลกดทับที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย 1) แบบประเมินความเสี่ยงต่อ การเกิดแผลกดทับ 2) แบบประเมินพุชทูลล์ 3) สิ่งประดิษฐ์หมอน 30 องศา และ 4) แนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการจัดการดูแลแผลกดทับ นวัตกรรมเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างกว้างขวาง และ มีประสิทธิผล

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-12-31
Section
บทความวิชาการ