การป้องกันการกลับเป็นนิ่วในไตซ้ำ: คำแนะนำการพยาบาลตามสมัย

Authors

  • นัทธมน วุทธานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Keywords:

นิ่วในไต, การป้องกันการกลับเป็นนิ่วซ้ำ, คำแนะนำการพยาบาล

Abstract

นิ่วในไตยังคงเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญทั่วโลกเนื่องจากมีอัตรากลับเป็นซ้ำสูงและมีความสัมพันธ์สูงกับการเกิดโรคไตเรื้อรัง ดังนั้นการป้องกันการกลับเป็นนิ่วในไตซ้ำจึงเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นบทบาทสำคัญของพยาบาลที่จะให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย การวิจัยในทศวรรษนี้ได้เสนอแนะว่า คำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันการกลับเป็นนิ่วในไตซ้ำคือ เพิ่มปริมาณน้ำดื่ม ควบคุมดัชนีมวลกายให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รับประทานอาหารที่มีแคลเซียม 1,000-1,200 มิลลิกรัมต่อวัน รวมถึงการจำกัดปริมาณโปรตีนจากสัตว์ ออกซาเลท และโซเดียม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-30