คุณภาพผลิตภัณฑ์โลหิตเม็ดเลือดแดงเข้มข้นชนิดเม็ดเลือดขาวตํ่าของ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย

Authors

  • เจนจิรา อินสว่าง 087-1679900
  • สุรเชษฎ์ อ่อนเส็ง
  • ณิชาภัทร แสงโสรัตน์
  • ณมน ไชยสิทธิ์
  • อุไรวรรณ บุญจันทร์

DOI:

https://doi.org/10.1016/hscr.v36i2.252237

Keywords:

Leukocyte poor packed red cells, Volume, Hemoglobin, Hematocrit, White blood cells

Abstract

Abstract

Objective: To study the quality and comparability the constituents of leukocyte poor packed red cells (LPRC) blood products from Regional Blood Centre 9th Phitsanulok, Thai Red Cross Society

Materials and Methods:  This is a retrospective, descriptive study of the results of volume, hemoglobin (Hb), hematocrit (Hct) and white blood cell (WBC) content in LPRC prepared from the Regional Blood Centre 9th Phitsanulok between January 2017 and December 2019, during a three-year period. Sampling the LPRC produced in 10 units/month and studied quality compared to the Council of Europe (COE) standards were performed by the National Blood Center, Thai Red Cross Society. Documented data were evaluated using descriptive statistics and statistical analysis was performed by One sample T-test, Independent T-test, ANOVA test, Scheffe’s method, Pearson's correlation and Linear regression with significant at 0.05. 

Results: LPRC 360 units found that average of volume, Hb, Hct and WBC content in LPRC produced passed through standard criteria of COE equal to 100.00 %, 100.00 %, 99.72 % and 96.11 %, respectively. The average and standard deviation (range) equal to 283.88±8.50 (263.81-319.27) ml, 54.27±3.32 (43.26-66.73) g/unit, 58.19±4.79 (24.80-70.60) % และ 0.49±0.30 (0.05-1.74) x109 cells/unit, respectively. Among factors affecting the average content in LPRC such as year preparation LPRC are Hct (p < 0.001) and WBC (p = 0.001), respectively. The WBC content in LPRC was <1.2x109 cells/unit and ≤5x108 cells/unit equal to 96.11% and 64.72%, respectively. The volume increase was found to be significantly associated with the Hb increase in LPRC (r = 0.63, p <0.01), which was able to construct a linear equation to estimate the Hb (g/unit) of -15.86 + [0.25 x LPRC volume (ml)] was statistically significant.

Conclusions: The quality of the LPRC produced is not inferior to international standards. The WBC content in the LPRC in each year of the year produced has continued to decline, indicating a higher product quality. The increase of volume is associated with the increase of Hb, the volume value of the product label can be estimated for the Hb in LPRC. Such data may be used as a guideline for selecting red blood cell product for patients and the development of production in order to obtain the high quality standard LPRC for further use.

Downloads

Download data is not yet available.

References

เอกสารอ้างอิง
1. Bandarenko N, Brecher ME. Transfusion of leukocytes. Williams Hematology. 2001;6:1893-904.
2. Fisher M, Chapman JR, Ting A, Morris TJ. Alloimmunization to HLA antigens following transfusion with leukocyte-poor and purified platelet suspensions. Vox Sang. 1985;49:331-5.
3. American Association of Blood Banks. Technical manual. 18th ed. Bethesda, MD: American Association of Blood Banks; 2014.
4. Isaragkura P. Ideal Transfusion for Thalassemia. J Hematol Transfus Med. 2000;10:219-24.
5. Chiewsilp P. Immunological transfusion reaction. J Hematol Transfus Med. 1998;8:261-68.
6. Leelanuntawong T. Comparison of leukocyte poor packed red cells for quality control of blood components prepared by Opti-system and inverted spin method. J Prapokklao Hosp Clin Med Educat Center. 2010;27:83-95.
7. Leelarungsun T, Klomiamsira A, Kitisapkanjana S, Wittayawiwat P, Prungchaiyaphum C, Worachun N, et al. Effect of the separation time by using an automated blood separator on the hemolysis of leukocyte poor packed red cells. J Hematol Transfus Med. 2019;29:195-203.
8. Council of Europe. Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components. 19th ed. Strasbourg: Council of Europe; 2017.
9. Onseng S, Insawang J. Preparation of whole blood derived platelet component. J Hematol Transfus Med. 2020;30:379-92.
10. Pakpoompong T. Review of quality control of blood components. J Hematol Transfus Med. 2010;3:205-9.
11. Insawang J,Onseng S, Sangsorat N, Chaiyasit N, Boonjan U. The efficiency of UPAC deep freezer in the production of Cryoprecipitate from RegionalBlood Centre 9th Phitsanulok,Thai Red Cross Society. HSCR. 2021;36:16-27.
12. Hurtado C, Bonanad S, Soler M, Mirabet V, Blasco I, Planelles M, Miguel A. Quality analysis of blood components obtained by automated buffy-coat layer removal with a top & bottom system (Optipress (R)II). Haematologica. 2000;85(4):390-5.
13. Das SS, Shastry S, Chaudhary R, Verma A. Quality analysis of red cell and platelet concentrates obtained by the automated 'Top-and-Top' blood processing system in a developing country. Transfus Apher Sci. 2008;39(1):9-14.
14. Sithivanit S. The quality of leukocyte-poor packed red cells preparation from the Terumo automatic component extrator (T-ACER). Vajira Med J. 2006;50(3):187-91.
15. Kanpai P, Kladed S, Siriboonrit U, Meesamut V, Permpikul P. Essential Composition of Blood Product: What is Different in a Unit of Red Cell Products ?. J Hematol Transfus Med. 2018;28:25-33.

Downloads

Published

2021-12-28

How to Cite

1.
อินสว่าง เ, อ่อนเส็ง ส, แสงโสรัตน์ ณ, ไชยสิทธิ์ ณ, บุญจันทร์ อ. คุณภาพผลิตภัณฑ์โลหิตเม็ดเลือดแดงเข้มข้นชนิดเม็ดเลือดขาวตํ่าของ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย. HSCR [Internet]. 2021 Dec. 28 [cited 2023 Dec. 5];36(2):13-24. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/hscr/article/view/252237

Issue

Section

Original Articles (นิพนธ์ต้นฉบับ)