มูลนิธิฉือจี้ไต้หวันกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ผู้แต่ง

  • อำนวย ธัญรัตน์ศรีสกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

Biography Thammacharn Zhengyan. Tzu Chi School, Chiang Mai. Retrieved 25 November 2018, form http://tzuchi.ac.th/th/ (in Thai)

Buddhist Foundation Tzu Chi. Tzu Chi. Retrieved 25 November 2018, form https://www.tzuchithailand.org/ (in Thai)

GEN Conference 2014. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. Retrieved 25 November 2018, form http://gened.kmutt.ac.th/genednetwork/genconference2014.php (in Thai)

MGR Online. (2008). "Buddhist Tzu Chi" Volunteer Spiritual Movement Recover the World. Retrieved 25 November 2018, form https://mgronline.com/qol/detail/9510000134337 (in Thai)

Putwatana P. (2009). Souvenirs from the study visit at the Buddhist Tzu Chi Foundation Taiwan. Ramathibodi Nursing Journal, 15(1), (141-148). Retrieved form https://med.mahidol.ac.th/nursing/jns/DocumentLink/2552/issue_01/12.pdf (in Thai)

Taiwan. Wikipedia. Retrieved 25 November 2018, form https://th.wikipedia.org/wiki/taiwan (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-01