ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565
					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-13

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2651-1312 (print)