โรคหัวใจที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

Main Article Content

Objoon Trachoo

Abstract

ความเจ็บป่วยของโรคหัวใจและหลอดเลือดมีหลายชนิด ที่พบได้บ่อยในประชาชนทั่วไป ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เป็นต้น โดยโรคหัวใจที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะมีประวัติเฉพาะที่ต้องสงสัยดังนี้ 1) ครอบครัวมีสมาชิกในบ้านเป็นโรคหัวใจในบ้านแบบเดียวกันในทุกๆ รุ่น 2) สมาชิกในครอบครัวเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจล้มเหลวตั้งแต่อายุน้อย 3) สมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตเฉียบพลันอย่างไม่ทราบสาเหตุ และ 4) สมาชิกในครอบครัวได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดจำเพาะ ดังนั้น การที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ส่งผลถึงการดูแลสุขภาพของสมาชิกรายอื่นในครอบครัวด้วย โดยเฉพาะญาติสายตรง (บิดา มารดา บุตรธิดา พี่น้อง) แม้ว่าจะไม่มีอาการใดๆ แต่ต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำขึ้นในครอบครัว การดูแลรักษาโรคหัวใจจากพันธุกรรม ผู้ป่วยจะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยง หากเข้าข่ายเป็นโรคหัวใจที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก แพทย์จะให้การรักษาด้วยยาหรือการใส่เครื่องมือพิเศษต่างๆ ซึ่งการดูแลที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะช่วยป้องกันอาการรุนแรง และภาวะทุพพลภาพที่อาจเกิดขึ้นได้

Article Details

How to Cite
Trachoo, O. (2014). โรคหัวใจที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม. Ramathibodi Medical Journal, 37(4), 229–231. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/101917
Section
Case Reports

References

Maron BJ. Risk stratification and prevention of sudden death in hypertrophic cardiomyopathy. Cardiol Rev. 2002;10:173-181.