ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสตรีที่มีภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน

Main Article Content

Apichart Chittacharoen

Abstract

ภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อนมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งด้านการทำงานบ้าน การออกกำลังกาย การสันทนาการ การเดินทาง การพบปะสังสรรค์นอกบ้าน อารมณ์และความรู้สึกคับข้องใจ โดยพบว่าคุณภาพชีวิตด้านการเดินทางจะมีผลกระทบมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาต่างๆ ที่เคยทำมาก่อนแล้ว ข้อมูลพื้นฐานที่ได้นี้จะนำไปสู่การศึกษาต่อยอดและนำข้อมูลการศึกษานี้ไปใช้ในการดูแลรักษาสตรีที่มีภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

Article Details

How to Cite
Chittacharoen, A. (2016). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสตรีที่มีภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน. Ramathibodi Medical Journal, 38(3), 179–180. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/56835
Section
Editor's Note

References

Jelovsek JE1, Maher C, Barber MD. Pelvic organ prolapse. Lancet. 2007;369:1027-38.

Boyles SH1, Weber AM, Meyn L. Procedures for pelvic organ prolapse in the United States, 1979-1997. Am J Obstet Gynecol. 2003;188(1):108-15.

Jelovsek JE, Barber MD. Women seeking treatment for advanced pelvic organ prolapse have decreased body image and quality of life. Am J Obstet Gynecol. 2006;194(5):1455-61.

Fritel X, Varnoux N, Zins M, Breart G, Ringa V. Symptomatic pelvic organ prolapse at midlife, quality of life, and risk factors. Obstet Gynecol. 2009;113(3):609-16. doi:10.1097/AOG.0b013e3181985312.