ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2567

2023-12-04

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2567 ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออน์ไลน์, ผ่านทาง E-Mail : udh.medicaljournal@gmail.com หรือติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป