ประกาศ วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

2021-09-30

อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
https://drive.google.com/file/d/1-sa12x7Xda0FT6h69XHwJJvCw7n-i4AS/view

*** อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ เก็บเมื่อได้ตอบรับการตีพิมพ์ลงในวารสาร***
ประกาศเก็บค่าธรรมเนียม1.jpg