สามารถกดติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ : Health Science Journal of Thailand
https://www.facebook.com/Health-Science-Journal-of-Thailand-108294935059413

**กองจัดการวารสาร: นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์

โทรศัพท์ 08 1540 7304 หรือ 0 7460 9600 ต่อ 7242
#Health Science Journal of Thailand