Vol. 43 No. 6 (2018): November-December

					View Vol. 43 No. 6 (2018): November-December

สวัสดีครับ  พบกันครั้งนี้  เป็นฉบับส่งท้ายปี  2561  ที่มาพร้อมกับความเข้มข้นของเนื้อหาที่อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ทางการแพทย์เช่นเคยฉบับนี้  เราพาท่านผู้อ่านมาพบกับหลากหลายมิติของรองศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์เอกชัย โควาวิสารัช นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี บุคคลดีเด่นระดับนานาชาติด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้  และเผยแพร่ความรู้  ของกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข ผ่านคอลัมน์ Hall of Fameขณะเดียวกันเรื่องเด่นประจำฉบับยังโฟกัสไปที่แผนกสูติ-นรีเวชกรรมของโรงพยาบาลราชวิถีที่มีผลงานดีเด่นมากมาย ได้แก่ 1. การรักษาทารกในครรภ์ (Fetal therapy)  2. ภาวะตกเลือดก่อนคลอด  (Antepartum  Hemorrhage)  3. รณรงค์คลอดวิถีธรรมชาติเพื่อช่วยลดอัตราการผ่าท้องทำคลอด  4.  ประสบการณ์  16  ปี  การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจของโรงพยาบาลราชวิถี และยังพาไปดูโฉมใหม่ของอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ที่จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ครบวงจรและอยู่ในระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์  เพื่อเปิดให้บริการแก่ประชาชนในอนาคตอันใกล้นี้ส่วนคอลัมน์ประจำก็ยังคงอัดแน่น  ครบครันเช่นเคย  รวมถึงดัชนีรวมเล่มของปี  2561  ที่รวบรวมไว้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษแบบเรียงตามตัวอักษรสำหรับผู้สนใจจะได้ค้นคว้าเรื่องราวที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  จนทำให้วารสารฉบับส่งท้ายปี 2561 เล่มนี้ดูจะหนาขึ้นกว่าทุกฉบับที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้อ่านที่รักทุกท่านนั่นเองพบกันใหม่ ฉบับหน้า ปีที่ 44 ต้อนรับปีใหม่ 2562 สวัสดีครับ

นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล บรรณาธิการ

Published: 01-12-2018

Original Article