Vol. 42 No. 3 (2017): May-June

					View Vol. 42 No. 3 (2017): May-June

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เรามาพบกันอีกครั้งกับสาระต่างๆ ที่เราตั้งใจคัดสรรมานำเสนอเช่นเคย โดยเฉพาะฉบับนี้ที่เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลคนพิการที่ทั่วโลกได้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนพิการ และตื่นตัวในการสร้างเสริมศักยภาพและคุ้มครองสิทธิ์ของคนพิการ รวมถึงเปิดโอกาสสนับสนุนคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตด้วยการพึ่งตนเองมากที่สุด ในบ้านเรามีองค์กรที่เป็นเสาหลักสำคัญในการดูแลเรื่องนี้คือสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงตระหนักว่าผู้พิการต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม เพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลอื่น คอลัมน์ Hospital Visit จึงขอพาท่านมาทำความรู้จักกับงานของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ พร้อมกับบทสัมภาษณ์ พญ.ดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานด้านเวชกรรมฟื้นฟูมากกว่า 30 ปี ที่ได้มอบวิสัยทัศน์การทำงานตลอดจนมุมมองต่อการดูแลคนพิการในด้านต่างๆที่น่าสนใจ ขณะที่คอลัมน์เรื่องเด่นประจำฉบับยังได้นำเสนอเรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานพยาบาลเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และเรื่องของหุ่นยนต์ฝึกหัดเดินที่ช่วยยในการฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเดินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ผู้ป่วยสมองพิการ และผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เป็นต้น ท้ายที่สุดนี้ ประเทศไทยย่างเข้าฤดูฝนแล้ว ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับอากาศในช่วงหน้าฝนให้ดี ไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีบริการฉีดวัคซีนฟรีสำหรับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีผู้อ่านให้ความสนใจ เรื่องการฉีดวัคซีนฟรีกันเข้ามามาก ว่าวัคซีนที่ให้บริการอยู่นั้นเป็นวัคซีนที่จะช่วยป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใดบ้าง พลิกไปดูคำตอบได้ท้ายเล่มครับ ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล บรรณาธิการ

Published: 01-06-2017

Original Article